Responsive image

งานวันคอซู้เจียง 2561



ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนอง เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี วันนี้ (25 พ.ค.61 ) ที่บริเวณอนุสาวรีย์คอซู้เจียง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาด พ่อค้า ประชาชน และตระกูล ณ ระนอง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) พร้อมกล่าวคำสดุดีพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) และจุดเทียน รินน้ำชา สักการะตามพิธีจีนฮกเกี้ยน เผากระดาษเงินกระดาษทอง พร้อมทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ การจัดงานวันคอซู้เจียงเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ซึ่งเป็นชาวจีนฮกเกี้ยน เกิดที่เมืองเจียงจิวหู ประเทศจีน เดิมชื่อ ซู้เจียง แซ่คอ เริ่มต้นจากอาชีพกรรมกรรับจ้างมาก่อน เป็นเจ้าภาษีนายอากร และเจ้าเมืองระนองคนแรก ที่มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเมืองระนองให้เจริญก้าวหน้า กลายเป็นเมืองชั้นเอกของประเทศ จากการที่สามารถเรียกเก็บภาษีอากร จากการทำกิจการเหมืองแร่ดีบุกได้เป็นอันดับ 1 แต่ละปีสามารถส่งเงินให้ภาครัฐได้เป็นจำนวนหลายล้านบาท

No photo


No photo


No photo


No photo


No photo


No photo


No photo


No photo


No photo


No photo


No photo


No photo


No photo


No photo


No photo



Back